Klicka här för att redigera rubrik

  I branschen sedan 1981

  1. Miljöpolicy för PO Erikssons rör AB


PO Erikssons rör AB utför olika  VVS-tjänster, däribland ny- och ombyggnadsinstallationer, yrkesisolering, gasarbeten, stambyten, gräv och schaktarbeten samt diamanthåltagning.

Vi ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling genom att hantera miljöfrågor som en integrerad del i vår verksamhet.


Detta innebär att:

- Våra entreprenadarbeten skall påverka miljön så litet som möjligt. 
-Föroreningar ska förebyggas och gällande lagstiftning ska följas. 
-Vi ska sträva efter att återanvända och återvinna bygg- och installationsmaterial vid samtliga installationer. 
-Vi ska sträva efter att hushålla med energi, vatten och material. 
-Vi ska sträva efter att välja transportsätt och fordon för minimal miljöpåverkan. 
-Vi ska välja bästa miljöval av kemikalier och andra produkter för att minska belastningen på miljön. 
-Vi ska ställa krav på leverantörer och andra samarbetspartners så att de följer våra miljökrav. 
-Vi ska sträva efter en god arbetsmiljö.

PO Erikssons rör bedriver egen källsortering för att hålla ner kostnaderna.