Klicka här för att redigera rubrik

  I branschen sedan 1981

 

 

Villkor för Installerat-och-klart-pris


Generella villkor

För att angivna ”Installerat-och-klart”-priser ska gälla finns följande villkor för samtliga produkter:

-Priserna gäller endast om ROT-avdrag medges

-Vattenavstängning ska finnas och fungera

-Ingen ombyggnad av väggar och tak krävs

-Ingen omdragning av vattenledningsrör eller avlopp krävs

-Inga andra oförutsedda arbeten krävs

-Elinstallation ingår ej

 

Blandare

-Befintliga köks- och tvättställsblandare ska vara av ”etthålstyp”

-Den befintliga duschblandaren är av svensk standard med c/c 160 mm

 

Extraarbeten som kan tillkomma om villkor inte uppfylls debiteras enligt timtaxa (550 kr/h)

Eventuella p-avgifter och trängselskatt kan tillkomma